Friday, July 5, 2013

ಸೃಷ್ಟಿ

ಹೇಗೆ ಮಾಯವಾದಳು ಅಮ್ಮ

ವಾ ಪೊರ್ಲುಯ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ


ಮುಡಯಿ ಬಾನ್ ಡ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಮೂಡುಂಡು
ಪೂಂಜೆ ಕಿಲೆತ್ಂಡ್ ರೆಂಕೆ ಕುಡ್ತುದು
ಕ್ಕೋ ಕ್ಕೋ ಕ್ಕೋ….ಕೋರ್ಲೆ ಕಿಲೆಪುಗು
ದಾರಾಯಿ ಮಾಜಿಂಡ್ ಬಾನ್ ಡ್ 
ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲು 
 ಮುಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತೂಯ ನೇಸರ್
ಮರ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರಣೆ
ಗೆಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಚೆಂಡ್ ಸೂರ್ಯಗ್

ಸಾಗರೊಡು  ಗಮೆಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುರ್ಲೆ
ಕಡಲ ಕುರ್ದಿ ಡ್ ಉಬರಿ ನೇಸರ್  
ತೂಯಿ  ಮನಸ್ಸ್ ಮರ್ಲ‍್ ಕಟ್ಟಂಡ್
ಉಡಲ್ ನುಡಿಂಡ್ "`ವಾ ಪೊರ್ಲು ವಾ ಪೊರ್ಲು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾ ಪೊರ್ಲು…
ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ಲಾ ಪೊರ್ಲು ಬಾನದ ನೇಸರ್ ಲಾ ಪೊರ್ಲು
ಪಾರ್ ಪಕ್ಕಿಲುಲಾ ಪೊರ್ಲು, ತೆಗೆಲು ಪಚ್ಚಲಾ ಪೊರ್ಲು
ವಾ ಪೊರ್ಲು ವಾಪೊರ್ಲು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ.....

                   ****

ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ