Wednesday, July 24, 2013


77 ನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೆಳನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ

ಹೊರಗೆ ಪೋಲೀಸರ ಕೋಟೆ
'
ಅತಿಥೀಗಳೋ ಅಭ್ಯಾಗತರೋ
ಏನೂ ಅರಿವೆವು
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಬ್ಯಾದ್ಜ್ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ"

ಹೊರಗೆ ಅವಮಾನ ಪೋಲೀಸರಿಂದ
ಒಳಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ

ಸನ್ಮಾನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರೆ
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದ ಪೋಲೀಸರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ
"
ಭಾರವೇ ಮೇಡಮ್ ಸನ್ಮಾನ "
ಎನ್ನುತ್ತಾ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಯಿಯೂ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಾರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ.

No comments:

Post a Comment