Monday, October 26, 2015

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ -ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ." ಫೂವರಿ"


ಪೂವರಿ : ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ : ನಿರ್ನಾಲ್ (ಬೊಂತೆಲ್ )
ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲಟ್ ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಒಂಜಿ  ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ .  ಅರೆಮ  ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ “ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ”. ತುಳುನಾಡ್ದ  ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಆಚಾರದ ಮೂಲೊನು ಬೇರ್ ಸಮೇತ ನಾಡ್ದ ಬಂಙ ಗೆತೊಂದು ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದುಂಬು ದೀತೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಒರ್ಮೆಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿರಾಕ್ ದ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೆರ್ಮೆರ್ , ನಾಗ, ದೈವೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ದೈವೊಲೆನ್ ಮೂಲ ತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಲೆಪ್ಪುಂಚಿನ ಜಾಗೊಲೆ ಪೋದು ಅಲ್ತ  ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಹಿತೊಂದು ಈ ಗ್ರಂಥ ಬರೆವೊಂದು ಪೋತೆರ್.
ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಯೆ ವಂಶದ ಮೂಲೊಡ್ದ್  ಬತ್ತ್ ನ ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಅತ್ತ್ ಡ ಪಿದಯಿಡ್ ನಾಗ ಬನೊಟು ತಾಪನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ದೈವೊ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ದ ಪ್ರತಿಮೆಲು ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಯಿತ ಪಿರಾವುದ ಚರಿತ್ರೆದ ಅಂಶೊಲೊನ್ ದೆತೊಂದು ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಇನಿಕ್ ಲಾ ಜೂವೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿಲೆನಂಚಿಗ್ ನಮನ ಉಡಲ್ ಗ್ ಈ ಗ್ರಂಥ ಒಯಿತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.
ಕರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾದಿತ್ತಿನ,  ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರವು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಸೊಸ್ಟ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ್ ಅವ್ವೆತೋ ಗ್ರಂತೊಲೆನ್ ಓದುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಕುಲೆಡ ಸ್ವತ ಪಾತೆರ್ಪಾದ್ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕಲೆ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಜನೊಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಚಯ, ಉಗಮ, ವಿಕಾಸ,ಪರಿವರ್ತನೆ – ಇಂಚ ಮೂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಗ್ರಂರೊಡು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆರ್ . ತುಳು ನಾಡ್ದಾರಾಯುನ ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ, ಕಾದಂಬರಿ –ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಲೊಟು ಮಲ್ತ್ ನ ದಿಂಜ ಪರಿಶ್ರಮೊಡ್ದಾದ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀತೆರ್.
ಮೆರೆನ “ ಬಂಟರು ಒಂದು ಸಮಾಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ’ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಫಧನಾ ಗ್ರಂಥೊನು ಅಮೂಲ್ಯ  ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ್ದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾದ್ಂಡ್. ಶಂಆ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಸಂಚಾಲಕಿ , ಕಾರ್ಯಂತೆದಿ, ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ಅವೆನ್ ಸಮರ್ತವಾದ್ ಕಾರ್ಯಬಾರ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡಮಿ  ನಡಪಾಯಿ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಧಾರಿತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಂಧೊಲೆನ್ ದುಂಬು ದೀನಾರ್.
ತನ್ನ ಇಸ್ಟದ  ತಿರ್ಗಾಟೊಡು ಈಶಾನ್ಯ ಏಲ್ ರಾಜ್ಯೊಲು ಸೇರ್ದ್ ಭಾರತದ ಮಾತ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ತನ್ನ ಕಂಡನ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರವಾಸ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬತ್ತಿನಾರ್. ಮೆರೆನ ಬದಿ ಕಾದಂಬರಿನ್ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ ದಿಂಡ್ . ಮೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕ್ಂದ. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವಿಚಾರವಂತೆಲಾ ಓದೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥೊ

.(ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 ಫೂವರಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ)

No comments:

Post a Comment